جلسه هماهنگي تهيه و تدوين گزارش هاي لايحه بودجه 1398 كل كشور تشكيل شد
جلسه هماهنگي تهيه و تدوين گزارش هاي لايحه بودجه 1398 كل كشور تشكيل شد
1397/10/9
مراسم معارفه سرپرست جديد مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور   در مراسم معارفه سرپرست جديد مركز پژوهش هاي توسعه آينده نگري گفت: سازمان، بدون اتاق فكري كه بتواند آن را پشتيباني كند، ناقص است، مركز پ‍ژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري در سازمان، نقش اتاق فكر و لوكوموتيوي را ايفاء مي‌كند كه سازمان با آن، شناخته مي‌شود وي همچنين با اشاره به جايگاه علمي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري، اذعان داشت گزارشات مركز بايد قابل استناد به صورت بين‌المللي باشد.

1397/9/25

نشست تخصصي «آثار رشد نقدينگي بر اقتصاد كشور» با هدف نقد و بررسي ديدگاه هاي بديل و ارزيابي راهكارهاي سياستي، در روز دوشنبه مورخ 1397/7/16 با حضور صاحبنظران، مديران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و ديگر دستگاه ها در سالن ياران بهشتي برگزار شد. 

 

1397/7/21

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري آثار و پيامدهاي رشد نقدينگي بر اقتصاد كشور را مورد بررسي قرار مي دهد. 

1397/7/15
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در گزارشي راهكارهاي تامين مالي پروژه هاي عمراني كشور را مورد بررسي قرار داده است. 
1397/7/4

نشست تخصصي «نظام مالياتي منسجم و اثربخش» با هدف بررسي چالش هاي نظام اداري و تامين مالي پايدار خدمات عمومي در روز دوشنبه مورخ 1397/7/02 با حضور صاحبنظران، مديران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و ديگر دستگاه ها برگزار شد. 

1397/7/3
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري الزامات و چارچوب هاي مورد نياز براي ايجاد يك "نظام مالياتي منسجم و اثربخش" را بررسي مي كند.
1397/7/1

نشست تخصصي "ابعاد مختلف تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران: آثار و پيامدها" برگزار شد.  

1397/6/21

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري ابعاد مختلف تحريم هاي آمريكا عليه ايران را بررسي مي كند.

1397/6/20
فصلنامه پژوهش هاي برنامه و توسعه از كليه اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان دعوت مي كند مقالات خود را در محورهاي مشخص شده ارسال نمايند.  
1397/6/12

دكتر هادي صالحي اصفهاني در ادامه سلسله سخنراني هاي علمي تخصصي در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به بيان ديدگاه هاي خود درباره تحولات بازار ارز مي پردازد 

1397/6/12

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نشستي راهكارهاي مناسب مديريت دارايي ها و بدهي هاي دولت را مورد بررسي قرار مي دهد. 

1397/6/4

معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان به تشريح مباحث نظري «ارائه الگويي مناسب براي توسعه ايران» در قالب يك كار پژوهشي پرداختند.

1397/6/3

سخنراني دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار مي گردد. 

1397/5/23

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري راهكارهاي ساماندهي و تامين مالي طرح هاي نيمه تمام تمملك دارايي سرمايه اي را بررسي كرد 

1397/5/23
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، گزارش نشست تخصصي بررسي ابعاد فناوري بلاك چين را منتشر كرد. 
1397/5/22

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، گزارش نشست تخصصي آينده اموزش عالي، چالش ها و راهكارها را منتشر كرد

1397/5/22

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي ساماندهي و تامين مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را برگزار مي كند.  

1397/5/20
مدير امور مالي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منصوب شد
1397/5/20

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور راهكارهاي افزايش نقش شركت هاي دولتي در انجام ماموريت هاي دولت را بررسي كرد.

1397/5/9
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نسخه چاپي گزارش نشست تخصصي بررسي راهكارها و الزامات حمايت از توليد داخلي را منتشر كرد. 
1397/5/9
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري راهكارهاي افزايش نقش شركت هاي دولتي در انجام ماموريت هاي دولت را بررسي مي كند
1397/5/3
با حضور رييس، دبير و اعضاي هيات امنا نخستين جلسه هيات امناي مركز برگزار شد.  
1397/5/3
دومين جلسه شوراي سياست گذاري همايش هفتادسال برنامه ريزي توسعه در ايران، در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد 
1397/5/3

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نسخه چاپي گزارش نشست تخصصي اقتصاد هوشمند را منتشر كرد. 

1397/5/2

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، نسخه چاپي گزارش نشست "بررسي كارايي مدل هاي كمّي براي هدف گذاري سياستي در اقتصاد ايران" را منتشر كرد.

 

1397/5/2
در سومين جلسه كميته علمي همايش هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران، زمان ارسال خلاصه مقالات تمديد شد.  
1397/4/31

سخنراني مقايسه تطبيقي بهره وري و رقابت پذيري در چارچوب اقتصاد جهاني (مطالعه موردي كشورهاي ايران،‌تركيه و پاكستان) در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

1397/4/27

نشست تخصصي مديريت هزينه در بودجه عمومي كشور با حضور مديران و كارشناسان بودجه برگزار شد. 

1397/4/27
رييس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري طي احكام جداگانه اي آقايان خالصي و جورابلو را منصوب نمودند.
1397/4/23
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، نشست تخصصي مديريت هزينه در بودجه عمومي كشور را برگزار مي نمايد. 
1397/4/23
نشست تخصصي بررسي ابعاد فناوري بلاك‌چين با حضور مديران، كارشناسان و پژوهشگران سازمان برنامه و بودجه و ساير دستگاه ها برگزار شد. 
1397/4/13
پايگاه اطلاع رساني همايش هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران گشايش يافت.
1397/4/12
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نظر دارد نشست تخصصي ابعاد فناوري بلاك چين را برگزار نمايد. 
1397/4/7

دومين جلسه كميته علمي همايش ملي هفتادسالگي برنامه ريزي توسعه در ايران در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد. 

1397/4/7
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنايت به وقوع زلزله هاي اخير در سراسر كشور و بويژه زلزله شديد كرمانشاه در سال 96، در پژوهشي چالش هاي موجود در بحث زلزله و راهكارهاي سريع مقابله با اين چالش ها را مورد بررسي قرار داده است. 
1397/4/4
دبيرخانه همايش ملي "هفتادسال برنامه ريزي توسعه در ايران" جزييات زمان بندي و محورهاي اصلي مقالات همايش را اعلام كرد
1397/3/28
نخستين جلسه كميته علمي همايش هفتادسالگي برنامه ريزي توسعه در ايران در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد. 
1397/3/22
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در راستاي استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و پژوهشي انجمن خبرگان برنامه‌ريزي، تفاهم‌نامه‌ اي را با اين انجمن به امضا رساند. 
1397/3/19
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، متن كامل ترجمه گزارش 29 مارس 2018 IMF در ارتباط با اقتصاد ايران را منتشر كرد.
1397/3/9
رياست محترم مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، احكام انتصاب مديران مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري را صادر نمودند. 
1397/3/9
سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، همايش ملي هفتاد سالگي نظام برنامه ريزي توسعه در ايران را برگزار مي كند
1397/3/8
آمارهاي جهاني نشان مي دهد بر خلاف تصور عموم مردم، زنان ساعت بيششتري نسبت به مردان كار مي كنند. 
1397/3/5
سخنراني دكتر عباس ولدخاني با موضوع تجربه كشورها در استفاده از الگوهايكلان سنجي در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار مي گردد.
1397/3/2
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نظر دارد كارگاه آموزشي به منظور آشنايي بيشتر كارشناسان با كاربرد مدل هاي آستانه اي ناپيوسته برگزار نمايد.  
1397/2/30
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نظر دارد كارگاه آموزشي در ارتباط با كاربرد مدل هاي MIDAS در مطالعات اقتصادي را برگزار نمايد.  
1397/2/29
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماه هاي اخير، مطالعه جامعي درباره مديريت بهينه منابع و مصارف ارزي انجام داده است. 
1397/2/29

پنجمين نشست تخصصي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگريبا عنوان "آينده آموزش عالي؛ چالش­­ها و راهكارها" روز دوشنبه مورخ 24‏/2‏/1397 ساعت 14 الي 16:30 در محل سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار گرديد. 

1397/2/25
فرصت هاي جذاب اقتصاد ايران پس از توافق برجام، بسياري از شركت هاي بين المللي را به حضور و سرمايه گذاري در ايران ترغيب كرد اما سياست هاي يكجانبه اخير آمريكا آن ها را با چالش هايي روبرو كرده است 
1397/2/23
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به منظور ارزيابي چشم انداز آتي آموزش عالي در كشور، نشست مهمي را برگزار مي نمايد.  
1397/2/22

آمارها نشان مي دهد شركت هاي اروپايي منافع بزرگي از تجارت با ايران پس از توافق برجام بدست آورده اند، به گونه اي كه حجم تجارت اروپا با ايران در دو سال گذشته بيش از 2.7 برابر شده است. 

1397/2/19
با توجه به بحران جهاني آب و تلاش و رقابتي كه در بين كشورهاي جهان براي برنامه ريزي، تامين و بهره برداري هر چه بهتر از منابع آب وجود دارد، مركز پژوهشهاي توسعه و آينده نگري اقدام به برگزاري نشست هاي تخصصي با حضور صاحب نظران اين حوزه و جمع آوري و نتايج مطالعات گذشته نموده تا ضمن نقد و بررسي هاي كارشناسي به راهكارهاي اصولي و فني برون رفت از اين بحران دست يابد. آنچه كه به پيوست تقديم مي شود نتيجه نشست هاي تخصصي و مطالعات ياد شده است.  
1397/2/19
گزارش منطقه ي خاورميانه IMF حاوي نكات مهمي در ارتباط با اقتصاد ايران است.
1397/2/19

شوراي گسترش آموزش عالي موافقت خود را با ايجاد "مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري"اعلام نمود

1397/2/11
نشست تخصصي بررسي راهكارها و الزامات حمايت از توليد داخلي، در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار مي گردد.
1397/1/29
اين نشست با حضور جمعي از خبرگان حوزه در مورخ 22 فروردين ماه سال 97 در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار گرديد.
1397/1/22
با گسترش خدمات آنلاين و افزايش پردازش ابري، تقاضا براي توسعه‌ي مراكز داده بسيار بيشتر شده است.
1397/1/8
بسياري از افراد مشتاق هستند از خودروي خودران استفاده كنند. اما آيا مالكيت شخصي اين نوع خودرو امكان‌پذير خواهد بود؟
1397/1/8
گزارش جديدي نشان مي‌دهد كه پياده‌سازي فناوري شهر هوشمند مي‌تواند تا ۱۲۵ ساعت در سال باعث صرفه‌جويي در وقت شهروندان شود.
1397/1/8
نشست تخصصي بررسي كارايي مدلهاي كمي براي هدفگذاري سياستي در اقتصاد ايران با حضور جمعي از نخبگان اين حوزه در مركز برگزار مي گردد
1396/12/13
در بخشي از گزارش منتشر شده توسط اين مركز كه به تحليل كلي بودجه بخش بازرگاني در لايحه بودجه سال ۳۹۷ مي‌پردازد،‌ به مهم‌ترين اولويت‌هاي بخش بازرگاني و خدمات مالي در اين لايحه اشاره شده است.
1396/11/16
دومين بخش از مجموعه گزارش‌هاي تهيه شده توسط  اين مركز به تحليل بودجه بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه سال۱۳۹۷ كل‌كشور اختصاص دارد. 
1396/11/16
اين مركز در گزارشي كه‌ به‌ تحليل بودجه بخش تحقيقات و فناوري در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷اختصاص دارد،‌ قيد كرده كه در اين لايحه بيشترين افزايش اعتبار براي پارك‌هاي علم و فناوري مرتبط با وزارت علوم، ‌تحقيقات و فناوري منظور شده است.
1396/11/16
نشست تخصصي مديريت هزينه در بودجه عمومي كشور با حضور مديران و كارشناسان بودجه برگزار شد. 
1394/10/8
تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL