19 ارديبهشت 1397 9:35:4
ايران رود
با توجه به بحران جهاني آب و تلاش و رقابتي كه در بين كشورهاي جهان براي برنامه ريزي، تامين و بهره برداري هر چه بهتر از منابع آب وجود دارد، مركز پژوهشهاي توسعه و آينده نگري اقدام به برگزاري نشست هاي تخصصي با حضور صاحب نظران اين حوزه و جمع آوري و نتايج مطالعات گذشته نموده تا ضمن نقد و بررسي هاي كارشناسي به راهكارهاي اصولي و فني برون رفت از اين بحران دست يابد. آنچه كه به پيوست تقديم مي شود نتيجه نشست هاي تخصصي و مطالعات ياد شده است.  
بخش اول گزارش به بررسي تغييرات اقليم و تاثير آن بر منابع آب و نيز تبعات بهره برداري بي رويه آب در مصارف كشاورزي پرداخته و اثرات راندمان پايين و الگوهاي ناسازگار با شرايط اقليمي در توليد محصولات كشاورزي و صادرات آب مجازي در تشديد اين بحران را روشن مي سازد. 
بخش دوم به نقد بررسي تمامي مطالعاتي كه تا كنون تحت عنوان ايران رود يا كانال اتصال دهنده درياي خزر به خليج فارس ارائه شده، اختصاص يافته است. اين طرح ها از سال ها پيش براي دو هدف كشتيراني و انتقال آب مطرح بوده اند. بر اساس نتايج تحقيق و بررسي هاي كارشناسي صورت گرفته در اين مركز، استفاده از كانال براي هدف آبرساني داراي معايبي همچون تبخير، امكان آلودگي، پيچيدگي فني و هزينه بالاي حفر كانال و جريان آب در آن، تقسيم شدن كشور به دو بخش شرق و غرب كانال و مشكلات اتصال دو سوي كانال به يكديگر، مشكل عبور از رشته هاي بين راه به ويژه رشته كوه البرز است. بنابر اين حفركانال براي انتقال آب مغاير اصول فني و اقتصادي بوده و مزيت حمل بار از طريق كشتي در داخل كانال، با حجم بار به مراتب بالاتر بصورت زميني با احداث خطوط ريلي قابل دستيابي است.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL