آمايش سرزمين، توسعه و توازن منطقه اي

 رئيس گروه پژوهشي

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعضاء هيات علمي (پژوهشگران)

 

1-حميد محمدي          

2-محسن ابراهيمي    

3-مهرداد كاشف         

4- مرتضي مهرعلي تبار فيروزجائي     

    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پژوهشگران مدعو

 

                                     

1-مهدي رازپور                           

2- مصطفي كشتكار                  

3-مينا ابوطالبي                         

4-رضا دهنويه                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


گزارشات پژوهشي

مطالعات سند ملي آمايش سرزمين

1-تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين

2-(جلد اول-ساختار، تعاريف و انتظارات از سند ملي آمايش سرزمين)

3-(جلد دوم-مدل تلفيق و فذآيند اجرايي مطالعات سند ملي آمايش سرزمين)

4-(جلد سوم-الگوي استقرار مطلوب فعاليت هاي اولويت دار ايران)

5-(جلد چهارم-حساسيت اكولوژيكي سرزمين و توازن بهره برداري از آن)

6-روند گذشته، وضعيت فعلي و آينده نگري جمعيت ايران تا افق 1425

7-ملاحظات ژئوپليتيك

8-ملاحظات پدافند غيرعامل، امنيتي و دفاعي

9-اطلس نقشه هاي مخاطرات زمين شناختي

10-ارزيابي توان اكولوژيكي

11-تغييرات اقليمي(جلد اول-ارزيابي تاثيرات تغييرات اقليمي)

12-تغييرات اقليمي(جلد دوم-ارزيابي روند و پيش نگري اثرات تغييرات اقليم در ايران)

13-آينده نگاري سرزمين(جلد اول-اهداف بنيادين و چشم اندار)

14-آينده نگاري سرزمين(جلد دوم-شناريونگاري)

15-مروري بر تحولات منطقه بندي فضايي و سياسي در ايران

16-ارزيابي تغييرات كاربري-پوشش اراضي ايران(2015-1993)

17-محيط زيست و منابع طبيعي

18-مطالعه بخش آب(جلد اول-تحليل اسناد فرادست)

19-مطالعه بخش آب(جلد دوم-تحليل وضع موجود)

20-مطالعه بخش آب(جلد سوم-برنامه ريزي و سياست گذاري)

21-اقتصاد كلان

22-مطالعه بخش صنعت، معدن و بازرگاني(جلد اول-تحليل اسناد فرادست)

23-مطالعه بخش صنعت، معدن و بازرگاني(جلد دوم-صنعت و معدن)

24-مطالعه بخش صنعت، معدن و بازرگاني(جلد سوم-بازرگاني)

25-تدوين و تحليل الگوي داده-ستانده به منظور شناسايي فعاليت هاي كليدي وضع موجود استاني

26-مطالعه بخش كشاورزي

27-مطالعه بخش انرژي(جلد اول-تحليل اسناد فرادشت)

28-مطالعه بخش انرژي(جلد دوم-مطالعه وضع موجود)

29-مطالعه بخش انرژي(جلد سوم-برنامه ريزي و سياست گذاري)

30-مطالعه بخش حمل و نقل(جلد اول-تحليل اسناد فرادشت)

31-مطالعه بخش حمل و نقل(جلد دوم-مطالعه وضع موجود)

32-مطالعه بخش حمل و نقل(جلد سوم-برنامه ريزي و سياست گذاري)

33-مطالعه بخش ميراث فرهنگي و گردشگري

34-توسعه در ترازوي فرهنگ

35-مطالعه بخش نظام سكونتگاهي(جلد اول-تحليل اسناد فرادشت)

36-مطالعه بخش نظام سكونتگاهي(جلد دوم-مطالعه وضع موجود)

37-مطالعه بخش نظام سكونتگاهي(جلد سوم-توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاه ها)

38-مطالعه بخش نظام سكونتگاهي(جلد چهارم-برنامه ريزي و سياست گذاري)

39-مطالعه بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات

40-مطالعه بخش بهداشت و درمان

41-مطالعه بخش علم و فناوري

42-سرمايه اجتماعي

43-اطلس نقشه ها

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گزارشات پژوهشي

گزارش بررسي تطبيقي برنامه‌ريزي فضايي (آمايش سرزمين) در كشورهاي منتخب

گزارش روند گذشته، وضعيت فعلي و آينده‌نگري جمعيت ايران تا افق ۱۴۲۵

تدوين و تحليل الگوي داده-ستانده استان_هاي ايران

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نشست هاي تخصصي

مشاركت در نخستين همايش «متوليان بهره وري استان ها» سازمان ملي بهره‌وري ايران 

هم انديشي با صاحب نظران پيرامون سند ملي آمايش سرزمين

سكونتگاه هاي غيررسمي و حاشيه نشيني در ايران؛ فرصت ها و چالش ها 

الزامات برنامه ريزي منطقه اي در آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه 

توسعه دريامحور با تأكيد بر نقش و اهميت جزاير 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسات و گرد همايي هاي گروه 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

كتاب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

كارگاه هاي آموزشي

 


 

تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL