درباره مركز

هدف از راه اندازي اين مركز، پشتيباني انديشه‌اي از نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور) به منظور مبتني ساختن مستمر آن بر دانش و رويكردهاي علمي در مسير پيشرفت و توسعه و بهبود و همچنين توانمندسازي و ارتقاي نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 

Powered by Tetis PORTAL