سند راهبردي  مركز پژوهش­ هاي توسعه و آينده­ نگري

مصوب جلسه مورخ 1399/09/26 هيات امناء

هيات امناء، سند راهبردي مركز مشتمل بر چشم ­انداز، ماموريت، اهداف كيفي، راهبردها و راهكارهاي اجرائي را براي مدت 5 سال، به تصويب رساند. مركز ملكف است ساختار سازماني و  ضوابط داخلي را متناسب با آن و مطابق مقررات، بازطراحي و پس از تصويب هيات امناء اجرا كند.

مقدمه

مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به‌منظور كمك به تحقق اهدافِ سازمان برنامه‌وبودجه كشور و نيز استفاده از ظرفيت دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي، براي انجام پژوهش‌هاي موردنياز در زمينه توسعه و آينده‌نگري با اهداف زير تأسيس گرديده است:

 • پشتيباني انديشه‌اي از نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور و تقويت ابتناء مستمر آن بر دانش و رويكردهاي علمي در مسير پيشرفت و توسعه و بهبود و توانمندسازي و ارتقاي نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي جمهوري اسلامي ايران؛
 • كمك به رفع نيازهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي سازمان برنامه‌وبودجه در زمينه توسعه و آينده‌نگري
 • تقويت تعامل با مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري؛
 • افزايش نقش مشاركتي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي در انجام پژوهش‌هاي موردنياز.

بي‌شك تحقق اين اهداف نيازمند ترسيم نقشه راهي است كه در آن، مسير و چگونگي پيمودن آن، به‌طور شفاف و دقيق مشخص شده باشد.

سند راهبردي مركز پژوهش­هاي توسعه و آينده نگري، يك افقِ ده ساله (1410 - 1400) دارد و در برگيرندۀ؛ چشم ­انداز، ماموريت، اهداف كيفي و كمي، راهبردها، اقدامات و معيار ارزيابي عملكرد است (در اين سند منظور از سازمان، سازمان برنامه­ و بودجه كشور كه در موارد مرتبط، شامل سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان نيز هست و منظور از مركز، مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري است).

1- چشم‌انداز

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در افق چشم انداز (۱۴۱۰)  به مركزي ملي  براي مطالعات و پژوهش در آينده نگري، برنامه ريزي توسعه و بودجه ريزي بدل شده  و محور نوآوري و تكامل نظام تدبير و انديشه در ايفاي وظايف اصلي سازمان برنامه و بودجه كشور است.

2- مأموريت

براي دستيابي به چشم‌انداز ارائه شده، مركز به‌عنوان بازوي پژوهشي سازمان برنامه‌وبودجه كشور، به دنبال پشتيباني انديشه‌اي از نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور، ارائه رويكردهاي علمي در مسير پيشرفت، توسعه، بهبود و همچنين توانمندسازي و ارتقاء نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي جمهوري اسلامي ايران است. همچنين مركز به دنبال آن است كه با رويكردي آينده‌نگرانه، نيازهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي سازمان برنامه‌وبودجه كشور در زمينه بودجه­ريزي، برنامه­ريزي و توسعه را پاسخ‌گو باشد. در اين راستا ماموريت‌هاي مركز به شرح زير هستند:

 • تبيين، انتقال و حمايت از كاربست آخرين دستاوردهاي مطالعاتي و پژوهشي در زمينه ­هاي آينده ­نگري، برنامه ريزي توسعه و بودجه ­ريزي
 • پاسخ­گويي به نيازهاي مطالعاتي و پژوهشي سازمان
 • آينده‌نگري پيرامون جريان‌هاي برنامه‌ريزي و توسعه
 • تقويت تعامل با موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري و ايفاي نقش واسط مركز بين سازمان برنامه و بودجه باموسسات مذكور
 • بهبود، توانمندسازي و ارتقاي نظام برنامهريزي توسعه، بودجه­ ريزي.

 

3- اهداف كيفي

در راستاي تحقق ماموريت­هاي مركز پژوهش­هاي توسعه و آينده­نگري، اهداف كيفي به قرار زير است:

 • كيفيت­بخشي به مطالعات و پژوهش‌هاي مركز در راستاي نياز كشور و وظايف سازمان و سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان؛
 • نهادينه كردن و ارتقاء تعامل با سازمان برنامه و بودجه كشور در سطوح ملي و استاني
 • تقويت و ارتقاء پژوهش­هاي توسعه و آينده‌نگري
 • گسترش ارتباطات و همكاري‌ها با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشيِ مرتبط
 • توانمندسازي نيروي انساني سازمان و مركز
 • تمهيد همه­جانبه براي حركت و استقرار مركز به عنوان يك نهاد پژوهشي دانش‌پايه و معرفي آن به ذينفعان.

 

4- راهبرد ها

براساس اهداف تعريف شده، براي نيل به چشم انداز 1410، راهبردها به شرح زير تعريف شده‌اند:

الف – راهبرد نيل به هدف 1

گسترش سه جانبه ­گرايي (سازمان - مركز - دستگاه اجرايي (موسسه پژوهشي وابسته)) و تقويت جايگاه مركز در شبكه تصميم‌گيران، سياست‌گذاران و مجريان توسعه كشور؛

بهينهسازي فرايندهاي پژوهشي، از تعريف پروژه تا كاربست محصول  و زمينه­­سازي براي رشد و بالندگي پژوهشگران

ب راهبرد نيل به هدف 2

مشاركت همه جانبه با سازمان در مراحل مختلف مطالعات و پژوهش‌ها

ج راهبرد نيل به هدف 3

ارتقاء امكانات و فعاليت‌هاي پژوهشي آينده‌نگري و توسعه؛

د - راهبردهاي نيل به هدف 4

گسترش همكاري با موسسه­ هاي پژوهشي و دانشگاه‌هاي  كشور در زمينه‌هاي تخصصي مرتبط با مركز

برقراري ارتباطات بين‌المللي و استفاده از ظرفيت‌هاي انديشه‌اي موسسات بين‌المللي در زمينه برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي و آينده‌نگري ؛

هـ - راهبرد نيل به هدف 5

گسترش آموزش‌هاي تخصصي و مهارتي كوتاه‌مدت براي ذينفعان،  كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و  پژوهش‌گران و كارشناسان مركز

و - راهبرد نيل به هدف 6

ارتقاي سازماني و افزايش اثربخشي نظام اداري و اجرايي مركز مبتني بر دانش و پايداري منابع؛

تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL