ساختار سازماني و معرفي مديران
براي مشاهده مشخصات مدير هر واحد، بر روي واحد مربوطه كليك كنيد
نمودار سازماني مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
 هيات امنا شوراي پژوهشي حراست معاونت پژوهش و آموزش معاونت توسعه منابع و پشتيباني دفتر خدمات پژوهشي مديريت امور مالي  دفتر آموزش و ترويج دفتر نشر منابع اطلاعاتي گروه هاي پژوهشي دفتر آموزش دفتر آموزش
Powered by Tetis PORTAL