دكتر زهرا ميراحسني

 

دكترا زهرا ميراحسني

رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري (1396/03/18 تا 1396/06/15)

دكتري اقتصاد سلامت

سوابق اجرايي:

1 پژوهشكده ليزر - سرگروه گروه پژوهشي پروژه تأسيس بورس تجهيزات نفتي در كيش- 1383-1382
2 مؤسسه تحقيقات دانشگاه تهران - پژوهشگر - 1382-1378
3 جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران - پژوهشگر- 1382-1379
4 معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك دبير فصلنامه علمي – پژوهشي راهبرد (ويژه‌نامه اقتصادي)- 1389-1387
5 معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك دبير سايت معاونت- 1389-1387
6 معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك دبير نشريات تخصصي- 1389-1387
7 معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك دبير نشست‌هاي تخصصي- 1389-1387
8 معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك دبير جلسات شوراي هماهنگي مديران- 1389-1387
9 معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك دبير جلسات بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه- 1389
10 پژوهشكده تحقيقات راهبردي رابط پژوهشكده و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري- آذر 1389 تا 1393
11 امور پايان‌نامه‌ها - مسؤول امور پايان‌نامه‌ها- 1389 تا كنون
12 وب‌سايت مركز- سردبير وب‌سايت -1393-1390
13 فصلنامه راهبرد اقتصادي مدير داخلي فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد اقتصادي- 1393-1390
14 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حوزه رياست- 1394-1392
15 سازمان برنامه و بودجه كشور امور سلامت- اسفند 1394 تا خرداد 1396
16 مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري- رييس مركز- 21 خرداد تا 16 شهريور 1396
17 سازمان برنامه و بودجه كشور مشاور رييس سازمان شهريور 1396 تا كنون

سوابق پژوهشي:

آينده دانشگاه آزاداسلامي از منظر آينده‌پژوهي-مركز تحقيقات استراتژيك-1390
مطالعات بنيادي  و تحليلي تدوين سياست‌هاي كلي نظام در خصوص الگوي مطلوب توسعه-مركز تحقيقات استراتژيك
تطبيق ساختار بودجه كل كشور با سياست‌هاي كلي به خصوص سياستهاي اصل 44 و چشم‌انداز-مركز تحقيقات استراتژيك
طراحي و تدوين الگوي مطلوب رابطه مالكيت و مديريت در جمهوري اسلامي ايران-مركز تحقيقات استراتژيك
سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و فرصت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري بنياد مستضعفان-مركز تحقيقات استراتژيك
تدوين راهبردهاي بسيج عمومي در دفاع و حضور همه‌جانبه- مركز تحقيقات استراتژيك
فرآيند جهاني شدن و تغييرات و الزامات لازم در حوزه اقتصاد جمهوري اسلامي ايران-مركز تحقيقات استراتژيك
منطقه آزاد انرژي در ايران؛ امكان سنجي و تأثيرات-مركز تحقيقات استراتژيك
بررسي ابعاد مختلف تجهيز منابع سرمايه اي در جهت توسعه اقتصادي كشور-مركز تحقيقات استراتژيك
توسعه صنعت گردشگري در ايران؛ موانع و راهكارها-مركز تحقيقات استراتژيك
بررسي نحوه استفاده از دستاوردهاي دانشگاه آزاد‌اسلامي در صنايع توليدي
بررسي نقش دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه اقتصادي- اجتماعي كشور مركز تحقيقات استراتژيك
تجزيه و تحليل صنعت بانكداري خصوصي در ايران بانك پارسيان

 


تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL