هيئت امنا

دكتر مسعود ميركاظمي

معاون رييس جمهور، رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس هيات امنا

 

دكتر محمدعلي زلفي گل

وزير علوم، تحقيقات و فناوري و عضو هيات امنا

 

دكتر محمود واعظي

عضو هيات امنا

دكتر ميثم لطيفي             

معاون رئيس جمهور، رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضو هيات امنا

 

دكتر سورنا ستاري

معاون علمي و فناوري رييس جمهور و عضو هيات امنا

دكتر عليرضا علي احمدي             

معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور و عضو هيات امنا


 دكتر سيدمهدي پاك ذات سرپرست مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري (دبير هيات امنا)     

 

 

 


Powered by Tetis PORTAL