دكتر عليرضا آزموده اردلان

 

                                                                                                                                                              

دكتر عليرضا آزموده اردلان

سرپرست و رئيس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري(1397/08/10 تا 1400/04/23)

مرتبه علمي: استاد تمام دانشگاه تهران

 تحصيلات

كارشناسي, 1367, مهندسي عمران - نقشه‏ برداري, دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
كارشناسي ارشد, 1373, مهندسي عمران - نقشه‏ برداري , دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
كارشناسي ارشد, 1375, ژئودزي, اشتوتگارت آلمان
دكتري, 1378, ژئودزي, اشتوتگارت آلمان
_______________________________________
فعاليت هاي اجرايي
عضو شوراي سياست‌گذاري و كميته علمي همايش هفتاد سال برنامه‌ريزي توسعه در ايران؛ مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري، سازمان برنامه و بودجه كشور 1397
عضو شوراي سياست‌گذاري و راهبري طرح تدوين سند ملي آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور 1397
عضو كميته تخصصي مهندسي عمران گروه فني، مهندسي، دفتر برنامه ريزي آموزش عالي، 1394/03/20، ايران، تهران
عضو كميسيون ارزشيابي مدارك خارجي، ايران، تهران
رئيس سازمان نقشه برداري كشور، از 1392/09/09 تا 1396/08/14
نايب رئيس انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك ايران، 1390/10/01، ايران، تهران
عضو هيات تحريريه نشريه پرديس دانشكدههاي فني، 1386/02/02، 1387/02/16، ايران، تهران
عضو هيات تحريريه نشريه فناوري و آموزش دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، 1385/07/17، ايران، تهران
نماينده در هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران ، 1389/04/13، ايران، تهران
عضو هيات علمي وابسته گروه علوم پايه مهندسي، 1387/08/01، ايران، تهران
عضو كميت علمي كنفرانس ژئوماتيك 90، 1390/02/01، 1390/02/03، ايران، تهران
عضو هسته قطب علمي "مهندسي نقشه برداري و مقابله با سوانح طبيعي" ، 1384/05/01، ايران، تهران
مدير قطب علمي مهندسي نقشه برداري و مقابله با سوانح طبيعي، 1385/07/04، ايران، تهران
عضو هيات تحريريه نشريه علمي-پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري، 1390/02/01، ايران، تهران
عضو هيات رييسه انجمن مهندسي نقشه برداري و ژيوماتيك ايران (انجمن علمي وزارت علوم)، 1380/01/01، 1386/07/01، ايران، تهران
مدير كارگروه ژيودزي و ژيوديناميك مركز پيش نشانگرهاي زلزله، 1385/04/11، ايران، تهران
عضو هيات تحريريه نشريه علمي مهندسي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي (نصير)، 1384/11/09، 1386/11/09، ايران، تهران
عضو هيات تحريرية نشرية سپهر سازمان جغرافيائي نيروهاي مسلح، 1386/03/01، ايران، تهران
عضو شوراي مركز مطالعات پيش نشانگرهاي زلزله موسسه ژيوفيزيك دانشگاه تهران، 1384/11/01، ايران، تهران
نماينده رئيس پرديس دانشكده هاي فني در مرحله دوم بررسي پرونده هاي مصاحبه با داوطلبان ورود به دوره دكتري تخصصي 89-90 گرايش فتوگرامتري و GIS گروه مهندسي نقشه برداري، 1389/03/10، 1389/03/24، ايران، تهران
عضو هيات تحريريه نشريه فناوري و آموزش دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، 1387/07/14، ايران، تهران
عضو كميت علمي دومين همايش ملي روشهاي نوين آموزشي، 1389/02/29، 1389/02/30، ايران، تهران
عضو كمسيون فني مهندسي امور پژوهشهاي كاربردي، 1386/02/05، 1389/02/05، ايران، تهران
عضو كميت علمي چهارمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران انجمن ژئوفيزيك ايران، 1389/02/21، 1389/02/23، ايران، تهران
_______________________________________
كتاب هاي تاليفي
A. Ardalan, Alireza, and Hasan HashemiFarahani . "Nonlinear Time Series Analysis in the Geosciences – Applications in Climatology,
Geodynamics, and Solar-Terrestrial Physics." : Springer-Verlag, 2008.
A. Ardalan, Alireza. "High Resolution Regional Geoid Computation in the World Geodetic Datum 2000 based upon collocation of
linearized observational functionals of the type GPS gravity potential and gravity intensity." : , 1999.
________________________________________
مقالات منشر شده
A. Ardalan, Alireza, and Hasan HashemiFarahani . "Nonlinear Time Series Analysis in the Geosciences – Applications in Climatology,
Geodynamics, and Solar-Terrestrial Physics." : Springer-Verlag, 2008.
A. Ardalan, Alireza. "High Resolution Regional Geoid Computation in the World Geodetic Datum 2000 based upon collocation of
linearized observational functionals of the type GPS gravity potential and gravity intensity." : , 1999.

جهت مشاهده رزومه كامل به پيوند زير مراجعه نماييد:

دريافت رزومه كامل

 

تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL