شبكه خبرگان- گزارش هاي سياستي

گزارش سياستي يك نوشتۀ پژوهشي چند رشته‌اي است كه بر مسائل سياست‌گذاري متمركز شده و داراي توصيه‌هاي روشن براي تصميم‌گيران سياسي است. هدف گزارش سياستي ابتدا آن است كه توجه سياست‌مداران و تصميم‌گيران را به يك موضوع سياستي جلب كند و ادراك آنان را براي شناخت مسئله و راهحلهاي مربوطه، چارچوب‌بندي كند. نتيجۀ دلخواه، متقاعد كردن تصميم‌گيران است تا از تغييرات پيشنهادشده در گزارش دفاع كنند. در واقع، آنچه را در ذهن تصميم‌گيران است، ساده و با چارچوب به رشتۀ تحرير در مي‌آورد.

يك گزارش سياستي، توجه تصميم گير به موضوع را جلب مي‌كند، اشتراك مفاهيم را برقرار مي‌كند و روند اجماع براي اقدام را نمايش مي‌دهد.

ساختار يك گزارش سياستي مي‌تواند به صورت زير باشد:

1. عنوان

2. خلاصۀ اجرايي:

اكثر تصميم‌گيران معمولا فقط اين بخش از يك گزارش سياستي را مي‌خوانند.

3. بدنۀ گزارش:

ـ زمينه يا بافتار:

در حال حاضر، با آن مشكل خاص چگونه برخورد مي‌شود؟ چرا اين شيوه تا كنون اجرا مي‌شده است؟

ـ تحليل:

چرا سياست‌گذاري فعلي كار نمي‌كند؟ چرا بايد به دنبال يك جايگزين باشيم؟

ـ انتخاب‌هاي سياستي:

دربارۀ چند جايگزين و پيامدهاي آن بحث مي‌شود.

ـ توصيه‌ها:

چند توصيه و چگونگي اجرايي كردن آن‌ها در اين بخش نوشته مي‌شود.

4. نتيجه:

خلاصۀ تحليل و توصيه‌ها مي‌آيد.

5. ضميمه:

حاويِ جدول‌ها، نقشه‌ها و نمودارهاي مرتبط است.

دريافت چارچوب تدوين گزارش هاي سياستي-Policy Paper

 

فهرست گزارش‌هاي سياستي تهيه شده در شبكه

گزارش سياستي اول- پيش نويس لايحه مديريت تغييرات اقليمي

گزارش سياستي  دوم- گزارش سياستي سياست‌هاي مشق فناوري در مقابله با كرونا

گزارش سياستي سوم- آثار كوتاه‌مدت كوويد-19 بر فعاليت‌ها  در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور

گزارش سياستي چهارمبررسي ابعاد و پيامدهاي مسئله تأمين و توليد نان و گوشت در كشور

 

 

 

 

 

تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL