8 آذر 1399 11:43:40

نام دستگاه اجرايي مرتبط

نام موسسه پژوهشي

نشاني سايت

 

رياست جمهوري

مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي

https://www.imps.ac.ir/

 

مركز بررسي‌هاي استراتژيك

http://www.css.ir

 

مركزهمكاري‌هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري

پژوهشكده مطالعات فناوري

https://tsi.ir/

 

وزارت امور اقتصاد و دارايي

پژوهشكده امور اقتصادي

http://www.earc.ac.ir/

 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

http://www.ihcs.ac.ir/fa

موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور

http://psri.ac.ir/fa/

پژوهشكده مطالعات راهبردي

https://risstudies.org/

مركز تحقيقات سياست علمي كشور

https://nrisp.ac.ir/

پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران

https://irandoc.ac.ir/

موسسه پژوهشي مطالعات فرهنگي و اجتماعي

http://iscs.ac.ir/

موسسه پژوهشي و برنامه‌ريزي آموزش عالي

https://irphe.ac.ir/

وزارت صنعت، معدن و تجارت

موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني

http://itsr.ir/

 

وزارت جهاد كشاورزي

مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي

http://www.agri-peri.ac.ir

 

 پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيز داري http://www.scwmri.ac.ir 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي

http://www.ssor.ir/

 

سازمان بازنشستگي كشوري

موسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا

https://saba-psi.ir/

 

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات

https://www.itrc.ac.ir/

 

وزارت امور خارجه

مركز مطالعات سياسي و بين‌المللي

https://ipis.ir/

 

وزارت آموزش و پرورش

پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش

http://rie.ir/

 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

پژوهشكده انديشه دفاعي

https://sndu.ac.ir/mtrd/fa

وزارت راه و شهرسازي

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

https://www.bhrc.ac.ir/

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

https://www.ricac.ac.ir/

وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري

پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري

http://www.richt.ir/

وزارت كشور

مركز مطالعات راهبردي و آموزش

https://www.moi.ir/

 

پژوهشگاه علوم انتظامي و مطالعات اجتماعي

http://research.police.ir/

 

وزارت نفت

مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي

http://www.iies.ac.ir/

وزارت نيرو

پژوهشگاه نيرو

https://www.nri.ac.ir/

 

موسسه تحقيقات آب

https://www.wri.ac.ir

 

وزارت ورزش و جوانان

مركز مطالعات و پژوهش­هاي راهبردي

http://csrs.msy.gov.ir/

 

سازمان حفاظت محيط زيست

پژوهشكده محيط زيست و توسعه پايدار

https://rcesd.ac.ir/fa

 

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

پژوهشكده پولي و بانكي

https://www.mbri.ac.ir/

 

بيمه مركزي

پژوهشكده بيمه

http://www.irc.ac.ir/

 

مركز آمار ايران

پژوهشكده آمار

https://www.srtc.ac.ir

 

مجمع تشخيص مصلحت نظام

پژوهشكده تحقيقات راهبردي

https://csr.ir/

 

ستاد كل نيروهاي مسلح

پژوهشگاه عالي دفاع ملي و مطالعات راهبردي

https://sndu.ac.ir/fa

 

مركز تحقيقات راهبردي دفاعي

https://sndu.ac.ir/mtrd/fa

 

قوه قضائيه

پژوهشكده قوه قضائيه

http://www.ijri.ir/

 

شوراي نگهبان

پژوهشكده شوراي نگهبان

http://www.shora-rc.ir

 

مجلس شوراي اسلامي

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

https://rc.majlis.ir/fa

 

شهرداري تهران

مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهري و روستايي

https://rpc.tehran.ir/

 

اتاق بازرگاني ايران

مركز پژوهش­هاي اتاق بازرگاني ايران

http://otaghiranonline.ir /

 

جهاد دانشگاهي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي

http://ihss.ac.ir/fa

 

دانشگاه تهران

مؤسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي

https://economics.ut.ac.ir/iderut

 

دانشگاه علامه طباطبايي

پژوهشكده اقتصاد

https://eri.atu.ac.ir/

 

دانشگاه تربيت مدرس

پژوهشكده اقتصاد

https://www.modares.ac.ir/eri/

 

دانشگاه صنعتي شريف

پژوهشكده سياستگذاري

http://ristip.sharif.ir/

 

دانشگاه علوم پژشكي كرمان

پژوهشكده آينده پژوهي در سلامت

http://futures.kmu.ac.ir/fa

 

دانشگاه امام صادق

دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد

https://isu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=13

 

تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL