11 ارديبهشت 1397 16:13:44
دفتر خدمات پژوهشي و كاربست يافته هاي پژوهشي
معرفي دفتر خدمات پژوهشي 
 • احصاء مستمر نيازهاي پژوهشي و مطالعاتي مورد نياز سازمان برنامه و بودجه با هماهنگي واحدهاي ذيربط
 • مديريت و نظارت بر كارفرمايي قراردادهاي پژوهشي سازمان برنامه وبودجه و ارايه گزارش هاي لازم به مراجع ذيربط
 • تدوين دستورالعمل ها، ضوابط و معيارهاي اجرايي و ارزيابي پروژه هاي پژوهشي، نظام هاي حمايتي و تشويقي از فعاليت هاي پژوهشي
 • نظارت بر رعايت معيارهاي اجرايي در اجراي پروژه هاي پژوهشي و روند انجام كار فعاليت هاي پژوهشي و تهيه گزارش هاي دوره اي به مراجع ذيربط
 • همكاري با وحد ذيربط در تهيه چارچوب و دستورالعمل قراردادهاي پژوهشي
 • تهيه و تدوين ضوابط بكارگيري مدل كاربست نتايج پژوهشي و نظارت بر آن در سازمان برنامه و بودجه و مركز
 • نظارت بر كاربست نتايج و دستاوردهاي حاصل از مطالعات و پژوهش هاي صورت گرفته 
 • همكاري و هماهنگي براي اريه خدمات پژوهشي
 • تهيه بانك اطلاعات پژوهشي و آمار و اطلاعات مربوط
 • هماهنگي و نظارت بر فعاليت هاي پژوهشي سازمان برنامه و بودجه استان ها 
 • انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق

 

تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL